Dnes je svatého Josefa. 34 let žil po boku Panny Marie – a přijímal, že ona je o mnoho větší než on, že ona má své nesrovnatelně důležitější poslání v dějinách spásy a jeho úlohou je „jen“ ji podporovat. Ona je stromek – a posléze velký strom – na kterém roste ovoce, a on je ten kůl, který stojí vedle stromu, dokud je útlý, aby se stromek nezlomil, a pak se dává pryč. Jistě není zapomenut, je patronem různých řemesel, různých území a je vzýván jako pomocník v různých situacích. Ale – kolik je kostelů zasvěcených Panně Marii a kolik svatému Josefovi? Tajemství pokory, víry, vztahu k Bohu...

Číst dál...

Před Arcibiskupským palácem v Praze hraje jakási komedie, to prý katolíci protestují proti panu arcibiskupovi; také prý katolíci píší papeži Františkovi, aby přijal kanonickou rezignaci pana arcibiskupa u příležitosti jeho 75. narozenin ihned, jakmile ji dostane...

Číst dál...

Ach, svatá Mláďátka Betlémská – jaký byste prožili asi život, kdyby vás nezavraždili? A kolik vás vlastně bylo? Nevíme...  Svatá Mláďátka Betlémská, vaše černé udivené oči hleděly do tváří vašich vrahů, cynických profesionálů zabíjení a smrti: jestli aspoň váš pohled na okamžik zachvěl jejich srdci, stále ještě lidskými, ne démonickými?

Číst dál...

Bez tří králů by vánoční příběh byl jaksi neúplný. Jejich komonstvo, velbloudi anebo i slon tvoří malebnou součást každého betléma. Ale jejich příběh má hluboký duchovní význam: ukazuje hned na začátku evangelia, že víra je pro všechny, nejen pro národ vyvolený. Pán Ježíš zdůrazňoval, že byl poslán ke ztraceným ovcím domu izraelského (a otevření se lidem mimo Izrael bylo pak první velkou zkouškou mladé církve) – ale stále znova dělal výjimky z tohoto svého poslání a pomáhal i lidem mimo Izrael...

Číst dál...